O firmie

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Jakości firmy "BUDOSTAL - 5" S.A. jest wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów. W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakości, które wyznaczają podstawę do pełnej zaufania współpracy z Klientami. Analiza potrzeb naszych Klientów oraz wytrwała i solidna praca daje możliwość osiągnięcia przewidywanych celów.

Cele jakości:

 • wzrost sprzedaży oferowanych usług
 • rozszerzenie rynku usług
 • wytwarzanie produktów najwyższej jakości spełniających wymagania Klienta
 • doskonalenie jakości świadczonych usług o badanie stopnia zadowolenia Klienta w odniesieniu do świadczonych usług wraz z analizą i określenie działań dotyczących ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 • kreowanie metod motywujących dla pracowników w powiązaniu z procesem realizacji usług

Cele osiągamy poprzez:

 • dokładne rozpoznanie wymagań Klienta
 • przestrzeganie technologicznego procesu produkcji / dostarczenia usługi
 • dobór dostawców spełniających wymagania jakościowe
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientami, poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych usług
 • wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wynikających z umów
 • spełnianie wymagań ustaw i przepisów prawnych dotyczących Firmy

Nasza silna motywacja na rzecz poprawy jakości i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala osiągnąć zamierzone efekty umożliwiające dalszy widoczny rozwój firmy i całej załogi.

Chcemy być postrzegani na rynku jako ci, którzy zawsze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów poprzez wytwarzanie produktów najwyższej jakości.

Przyjęte przez naszą firmę kierunki działania oraz ściśle z nimi związane reguły pracy kreują odpowiedni wizerunek wśród Klientów, dostawców oraz osób z nami związanych.
 Podstawowa dewiza "Budostal - 5" S.A., brzmi:

 "Budostal - 5" S.A. jest gwarantem jakości wykonywanych usług i produktów.

Realizując cele Polityki Jakości deklaruję:

 • osobiste zaangażowanie w realizacje działań związanych z utrzymaniem i udoskonalaniem Systemu Jakości wg modelu PN EN ISO 9001, oraz Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN EN 13108-21
 • rozwijanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 • zapewnienie ciągłej kontroli wytwarzanych produktów / realizowanych usług na każdym etapie procesu produkcji
 • badanie zadowolenia klienta, określenie i monitorowanie celów jakości
 • systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia ich kwalifikacji

 

Prezes Zarządu