Kontakt

BUDOSTAL 5 S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Na Załęczu 1 D
31-587 Kraków

NIP 678-002-63-13
REGON 350145055

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000130378

Kapitał zakładowy 3 412 200,00 zł wpłacony w całości


Syndyk - Filipak Mirosław
+48 602 554 209
Wynajem nieruchomości / Sprzedaż maszyn
+48 725 123 065
Wypożyczalnia sprzętu
+48 783 432 150
Wypożyczalnia sprzętu
+48 697 139 804
Księgowość
+48 668 789 997
Dokumentacja Kadrowo/Płacowa - Zakład Archiwalny Stolica AKT Sp.z o.o.
+48 607 706 637